Σχετικά με μας

ΓΙΑΠΛΕΣ ΕΠΕ

Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Ανταλλακτικά Ηλεκτρικών Οικιακών & Επαγγελματικών Συσκευών - Ψυκτικά Μηχανήματα Ανταλλακτικά & Εξαρτήματα - Ψυκτικά Υγρά - Υδραυλικά Εξαρτήματα - Φίλτρα Νερού - Ηλεκτρολογικό Υλικό - Εξαερισμός.


GIAPLES Ltd

Domestic & Professional Appliances Spare Parts - Refrigeration Parts,Tools,Instruments - Refrigerants - Ydraulic Equipment - Water Treatment - Electrical Equipment - Ventilation - Representatives - Imports - Exports.